WYDARZENIA SPECJALNE

DNI DAWCY SZPIKU

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu Pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce Pacjenci, dla których nie znaleziono Dawcy wśród 25 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie.

By zwiększyć szansę na znalezienie Dawcy dla Pacjentów podczas Tragów organizujemy Dzień Dawcy Szpiku.

https://www.dkms.pl/zostan-dawca
logo_black_polish  DEKALOG INICJATORA DNIA DAWCY SZPIKU full resolution

 


FINAŁ DNI SPIROMETRII

Dni Spirometrii 2016, odbywają się w dniach 12-17 września 2016 r., która jest częścią wieloletniej kampanii Healthy Lungs for Life. W trakcie Targów „Twoje Zdrowie i Uroda” nastąpi finał Dni Spirometrii.

Tematem wiodącym tegorocznych obchodów będzie rola aktywności fizycznej w przebiegu przewlekłych chorób układu oddechowego. Zawołanie „włącz aktywną opcję” promujące kampanię Healthy Lungs For LIFE wzywa do włączenia aktywności fizycznej w swoim życiu. Młodzi chorzy z astmą oskrzelową niech zaczną biegać lub intensywnie ćwiczyć , chorzy z POCHP w zależności od stopnia klinicznego choroby niech wybiorą nordic wolking lub spacery. Wszystko dla zdrowia aby zmierzyć się ze swoja chorobą. Aktywność fizyczna zwiększa pojemność życiową płuc, głębokość oddechu i zużycie tlenu, a zmniejsza liczbę oddechów na minutę i wielkość długu tlenowego. Zgodnie ze starą polską sentencją „ ruch jest w stanie zastąpić każdy lek, żaden lek nie jest w sanie zastąpić ruchu”. Połączmy te dwa elementy dla dobra naszych chorych.

Dni spirometrii, zainicjowano po raz pierwszy na skalę światową w 2010 roku. W założeniach obchody światowe odbywają się raz na dwa lata. Jednak my, z powodzeniem, przeprowadziliśmy 2011, 2013 i 2015 r, Polskie Dni Spirometrii, a następnie 2012 r. i 2014 r. uczestniczyliśmy wspólnie z Państwem w światowych obchodach.

Federacja, jako przedstawiciel stowarzyszeń pacjentów wspólnie z Polskim Towarzystwem Alergologicznym i Wojskowym Instytutem Medycznym ponownie zaprasza na darmowe badania Spirometrii.

Logo FederacjiScreen Shot 2016-08-10 at 02.24.18